Fundusze Franklin Templeton


Myślisz o inwestycji w fundusze Franklin Templeton?

Myślisz o inwestycji w fundusze inwestycyjne Franklin Templeton? Jeśli tak, to warto abyś wypełnił poniższy formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC. W ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty funduszy i umówić się spotkanie.

Wysłanie formularza nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

PRODUKTY INWESTYCYJNE:

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Allianz
Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze Skarbiec
Interesują mnie fundusze Union Investment

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.)."

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Fundusze Franklin Templeton

Fundusze z rodziny Franklin Templeton należą do grupy kapitałowej Franklin Resources, której siedziba znajduje się w miejscowości Mateo w Kalifornii. Przedmiot działalności tego wielkiego konglomeratu finansowego stanowi zarządzanie aktywami w ponad stu krajach świata. Wśród rozwiązań inwestycyjnych jakie oferuje znajdują się m.in. fundusze inwestycyjne, plany emerytalne oraz indywidualne strategie zarządzania aktywami.

Dla polskich inwestorów możliwość korzystania z funduszy grupy kapitałowej Franklin Resources stanowi unikatową okazję do lokowania kapitału praktycznie na całym świecie, co uniezależnia inwestora od zmian koniunktury gospodarczej w Polsce oraz sytuacji na warszawskiej giełdzie. Dzięki sieci dystrybucyjnej Deutsche Bank w Polsce dostępne są m.in. fundusze Franklin Templeton zarabiające w Azji (Asian Growth Fund), Ameryce Południowej (Latin America Fund), Stanach Zjednoczonych (US Equity Fund), Europie (Euroland Fund, Growth Euro Fund, Mutual European Fund) – w tym również Europie Wschodniej (Eastern Europe Fund), a także fundusz inwestujący na całym świecie (Global Fund).

Dostępne w Polsce fundusze Franklin Templeton

Franklin Aggressive Growth Fund
Franklin Biotechnology Discovery Fund
Franklin European Growth Fund
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin Global Growth Fund
– Franklin Global Real Estate (Euro) Fund
– Franklin Global Real Estate (USD) Fund
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin High Yield Fund
Franklin High Yield (Euro) Fund
Franklin Income Fund
– Franklin India Fund
Franklin Technology Fund
Franklin U.S. Equity Fund
Franklin U.S. Government Fund
Franklin U.S. Growth Fund
Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin U.S. Total Return Fund
Franklin Mutual Beacon Fund
Franklin Mutual European Fund
– Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
Franklin Templeton Japan Fund
– Templeton Asian Bond Fund
Templeton Asian Growth Fund
– Templeton BRIC Fund
Templeton China Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
Templeton Euroland Fund
Templeton Euroland Bond Fund
Templeton European Fund
Templeton European Total Return Fund
Templeton Global Fund
Templeton Global (Euro) Fund
Templeton Global Balanced Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond (Euro) Fund
– Templeton Global Equity Income Fund
– Templeton Global Income Fund
Templeton Global Smaller Companies Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Growth (Euro) Fund
Templeton Japan Fund
Templeton Korea Fund
Templeton Latin America Fund
Templeton Thailand Fund
Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
Templeton U.S. Value Fund

Gdzie można nabyć jednostki uczestnictwa?

Według informacji Komisji Nadzoru Finansowego, aktualnych na dzień 29.10.2007 r. dystrybutorami tytułów uczestnictwa Franklin Templeton Investment Funds SICAV są:

a) Investment Fund Managers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 16 grudnia 2005 r.,
b) Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 20 września 2005 r.,
c) Expander Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 10 lutego 2006 r.,
d) Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 23 grudnia 2005 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy dostępnych w Polsce

Oceń ten artykuł: