Prawo

Czy sprawa o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału znajdzie w końcu swoje rozwiązanie? Czy

Do Rzecznik Praw Obywatelskich wpłynęło pismo sygnalizujące problem podwójnego opodatkowania spadku otrzymanego z zagranicy po

Nowe przepisy

We wtorek 14 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku

Zdaje się, że ponad 2-letni stan zagrożenia epidemicznego właśnie się skończył. Nieoficjalnie, czy półoficjalnie, trochę

Do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw został skierowany projekt rozporządzenia, którym w związku z wojną w

Orzecznictwo

Skazana za oszustwo na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu nie wykonywała obowiązku zapłaty na

25 listopada 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym orzekł, że przepisy wprowadzające obowiązek

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną w obronie obywatela, który został skazany przez sąd za

Prawnik radzi

Do Rzecznik Praw Obywatelskich wpłynęło pismo sygnalizujące problem podwójnego opodatkowania spadku otrzymanego z zagranicy po

Spółka przedterminowo rozwiązała ze zleceniobiorcą umowę o świadczenie usług, wypłacając mu przy tym wynagrodzenie za

W środę 16 marca w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Wzory umów
Umowa o pracę
(.docx | .pdf)
Umowa zlecenie
(.docx | .pdf)
Umowa o dzieło
(.docx | .pdf)
Umowa najmu okazjonalnego
(.docx | .pdf)
Umowa najmu
(.docx | .pdf)
Hasła
Kancelaria dla przedsiębiorców
sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
kancelaria-skarbiec.pl
22 586 40 00
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
pon.-pt. 8:30-18:30

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję rynkową oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku, łączące ze sobą doradztwo prawne, finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

Podejmujemy się tematów, które ze względu na swój poziom skomplikowania i międzynarodowy charakter były dotychczas prowadzone wyłącznie przez zagraniczne firmy konsultingowe.

Według prestiżowego rankingu „Home&Market” Kancelaria Prawna Skarbiec jest największą w Polsce kancelarią prawną pod względem liczby obsługiwanych klientów.