Nowe przepisy dotyczące kontynuacji w Polsce szczepień przeciw COVID rozpoczętych za granicą

Nowe przepisy dotyczące kontynuacji w Polsce szczepień przeciw COVID rozpoczętych za granicą

Nowe przepisy dotyczące kontynuacji w Polsce szczepień przeciw COVID rozpoczętych za granicą

Do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw został skierowany projekt rozporządzenia, którym w związku z wojną w Ukrainie zostanie zniesiony obowiązek okazywania zaświadczeń o szczepieniu przeciw koronawirusowi COVID-19 przy wjeździe do Polski, celem ich kontynuacji na terytorium RP.

Zgodnie z § 2a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie metody zapobiegania COVID-19. Osoby, które ukończyły 5 rok życia, niemające udokumentowanego zakończenia procesu szczepień przeciw COVID-19, a które zostały za granicą zaszczepione pierwszą dawką, mogą kontynuować szczepienie w Polsce. W tym celu zobligowane są jednak przedstawić oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 wraz z jego przysięgłym tłumaczeniem.

Na mocy Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19, ww. przepisu nie będzie się stosować do osób przekraczających granicę RP z Ukrainą w związku z trwającym tam konfliktem zbrojnym. Zmiany mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: