We wtorek 14 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mocą

Zdaje się, że ponad 2-letni stan zagrożenia epidemicznego właśnie się skończył. Nieoficjalnie, czy półoficjalnie, trochę po cichu. Od 28 marca 2022 r. zniesiono zakaz

Do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw został skierowany projekt rozporządzenia, którym w związku z wojną w Ukrainie zostanie zniesiony obowiązek okazywania zaświadczeń o szczepieniu przeciw

Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przewiduje dłuższy termin na złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w 2022 roku (nr