We wtorek 14 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mocą

W czwartek 9 czerwca Sejm RP uchwalił nowelizację przepisów przewidującą podniesienie z 1% do 1,5% wysokości odpisu podatku przekazywanego przez podatników na rzecz organizacji

Od 30 kwietnia 2022 r. rząd zmienił reguły przyznawania 40 złotowych świadczeń pieniężnych za dzień zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z Ukrainy. Uchodźcy, na których

Skazana za oszustwo na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu nie wykonywała obowiązku zapłaty na rzecz poszkodowanej spółki. Sąd nakazał jej odbycie kary więzienia