Czy sprawa o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału znajdzie w końcu swoje rozwiązanie? Czy będzie ono pozytywne dla osób spłacających kredyt we frankach

Do Rzecznik Praw Obywatelskich wpłynęło pismo sygnalizujące problem podwójnego opodatkowania spadku otrzymanego z zagranicy po osobach niemających związków z Polską oraz osób - nabywców

We wtorek 14 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mocą

W czwartek 9 czerwca Sejm RP uchwalił nowelizację przepisów przewidującą podniesienie z 1% do 1,5% wysokości odpisu podatku przekazywanego przez podatników na rzecz organizacji