Ekonomia

Odczyt majowej inflacji można określić mianem słodko-gorzkiego. Z jednej strony pierwszy raz od dłuższego czasu inflacja nie okazała się wyższa od konsensusu. Z drugiej jednak strony

Prawnik radzi

Spółka przedterminowo rozwiązała ze zleceniobiorcą umowę o świadczenie usług, wypłacając mu przy tym wynagrodzenie za okres wypowiedzenia oraz premie uznaniowe. Powzięła wątpliwość, czy będzie mogła

Giełda
Waluty
Finansowanie

„Analiza wystąpienia prezesa Narodowego Banku Polskiego po czerwcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej oraz lektury protokołu z majowych obrad tego gremium, dają pewne wskazówki w kwestii

Gospodarka
Technologia

Coraz bardziej złożony krajobraz zagrożeń, z milionami nowych złośliwych kodów pojawiającymi się w sieci każdego dnia, w połączeniu z brakiem wystarczającej liczby specjalistów oraz coraz