Jeszcze tylko 2 tygodnie na złożenie informacji o realizowanej strategii podatkowej

Jeszcze tylko 2 tygodnie na złożenie informacji o realizowanej strategii podatkowej

Jeszcze tylko 2 tygodnie na złożenie informacji o realizowanej strategii podatkowej

Z dniem 31 grudnia 2021 r. upływa termin na ujawnienie informacji o realizowanej w 2020 roku strategii podatkowej i na zawiadomienie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego.

Nowy, wprowadzony w życie od 1 stycznia 2021 r. obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przekraczają próg dochodowy 50 mln euro oraz wszystkich podatkowych grup kapitałowych bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Podatnicy CIT muszą publikować na swojej stronie www tę informację w terminie do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W terminie tym należy również powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której przedsiębiorca dokonał publikacji.

Jak informuje Ministerstwo Finansów: „Ewentualna sankcja (kara pieniężna) przewidziana w ustawie o CIT dotyczy braku poinformowania naczelnika US o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja” (www.gov.pl/web/finanse).

 

Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: