Z dniem 31 grudnia 2021 r. upływa termin na ujawnienie informacji o realizowanej w 2020 roku strategii podatkowej i na

Właścicielka nieruchomości chciała sprzedać ją firmie. Podpisała więc umowę sprzedaży, która zawierała szereg warunków uzależniających sfinalizowanie transakcji. Wystąpiła do organu

Małżonkowie złożyli wspólnie roczne zeznanie podatkowe za 2020 r. W roku tym żona nie uzyskała żadnego dochodu objętego opodatkowaniem, natomiast

Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT, od 1 stycznia 2021 r. podatkowe grupy kapitałowe oraz przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychody