Skarbówka uruchomiła mail do przesyłania informacji o realizowanej strategii podatkowej

Skarbówka uruchomiła mail do przesyłania informacji o realizowanej strategii podatkowej

Skarbówka uruchomiła mail do przesyłania informacji o realizowanej strategii podatkowej

Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT, od 1 stycznia 2021 r. podatkowe grupy kapitałowe oraz przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychody przekraczające 50 mln euro, zobowiązani są podawać do publicznej wiadomości informacje na temat realizowanej przez siebie strategii podatkowej. Ministerstwo Finansów poinformowało kilka dni temu, że adres mailowy do przesyłania takich informacji został uruchomiony w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

Przepis art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że:

1) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz

2) podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości

– zobowiązani są do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Czas na to mają do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu podlegającego raportowaniu roku podatkowego. I mogą to zrobić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłając właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której została opublikowana strategia.

Ministerstwo Finansów 20 maja 2021 r. zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat, zgodnie z którym: „Podmioty, które pozostają we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie mogą skorzystać z dedykowanego adresu: strategiapodatkowa.1mazowiecki.us@mf.gov.pl” (www.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: