Ministerstwo Finansów dostosowuje się do pędzącej inflacji podnosząc podatnikom stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Standardowa stawka, obowiązująca od

Ustawy podatkowe wymagają od podmiotów powiązanych corocznego składania w urzędach skarbowych informacji na temat cen transferowych. W poniedziałek 25 kwietnia

11 marca Minister Finansów obwieścił nowe stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości

Podczas VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych samorząd doradców ograniczył im możliwość świadczenia usług na rzecz organów podatkowych jedynie do wydawania