Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony. Ma ono określać sposób wykonywania przez organy administracji publicznej, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także organizacje pozarządowe, zadań na wypadek militarnej agresji na terytorium RP.

Wczorajsza sesja nie przyniosła większych zmian na kluczowych rynkach. Wśród amerykańskich indeksów Nasdaq nie zmienił swojej wartości, a indeks S&P 500 zyskał zaledwie 0,2%. Po sesji wyniki opublikowała Meta (Facebook), która w handlu posesyjnym zyskuje niemal 20%. Zysk na akcję spółki w I kw. 2022

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaostrzył warunki dotyczące przyznawania kredytów hipotecznych. Wprowadzone zmiany mają ograniczyć ryzyko kredytowe związane z rosnącymi w ostatnich miesiącach kosztami obsługi zadłużenia. W związku z tym banki przy wyliczaniu zdolności kredytowej muszą teraz uwzględniać stopy procentowe wyższe o 5 p.p. od