Koszty zerwania umowy B2B ze zleceniobiorcą w kosztach uzyskania przychodu

Koszty zerwania umowy B2B ze zleceniobiorcą w kosztach uzyskania przychodu

Koszty zerwania umowy B2B ze zleceniobiorcą w kosztach uzyskania przychodu

Spółka przedterminowo rozwiązała ze zleceniobiorcą umowę o świadczenie usług, wypłacając mu przy tym wynagrodzenie za okres wypowiedzenia oraz premie uznaniowe. Powzięła wątpliwość, czy będzie mogła zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności.

Działająca w branży turystycznej spółka z o.o. zawarła z prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorcą umowę, w ramach której świadczył on usługi konsultingu i coachingu pracowników spółki, przeprowadzał określone w umowie badania i analizy. Był on jednocześnie członkiem zarządu spółki. Przedsiębiorcy przysługiwało miesięczne wynagrodzenie stałe plus prawo do premii uznaniowej uzależnionej od stopnia realizacji postawionych przed nim celów. Strony zastrzegły sobie prawo do wypowiedzenia umowy współpracy z zachowaniem czteromiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W grudniu 2021 r. strony zdecydowały o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług, argumentując to pogorszeniem sytuacji gospodarczej w branży turystycznej spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Spółka uznała, że musi ograniczyć wydatki i zrezygnować z przedmiotowych usług, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na finansowanie swojej działalności. Firma wypłaciła kontrahentowi wynagrodzenie należne za czteromiesięczny okres wypowiedzenia wraz z premiami uznaniowymi. Spółka wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem, czy ww. wydatki poniesione w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług będzie mogła zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 28 kwietnia 2022 r. interpretacji indywidualnej potwierdził, że kwota wynagrodzenia i premii wypłacona zleceniobiorcy w ramach rozwiązania umowy B2B będzie stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu.

„…przedterminowe rozwiązanie umowy o świadczenie usług i zapłata przez Spółkę wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy miały ścisły związek z zachowaniem oraz zabezpieczeniem źródeł jej przychodów. Takie działanie oznacza bowiem, że Spółka zaoszczędzi środki finansowe, które będzie mogła przeznaczyć na podtrzymanie swojego funkcjonowania w okresie nadchodzącej, złej koniunktury a to z kolei pozwoli jej ponownie rozpocząć uzyskiwanie przychodów lub ich zwiększenie, gdy sytuacja gospodarcza się poprawi” (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.40.2022.1.SG).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: