Drugi samochód w jednoosobowej firmie a koszty

drugi-samochod-w-jednoosobowej-firmie-a-koszty

Użytkowanie samochodu w firmie, to w dzisiejszych czasach standard. Koszty jego nabycia, leasingowania, najmu, czy eksploatacji, przedsiębiorca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów swojej firmy. Odliczać można wszystko, byleby tylko później móc wykazać przed organami podatkowymi związek odliczonego kosztu z osiągnięciem, zachowaniem, czy też zabezpieczeniem źródła przychodu. A co w przypadku nabycia drugiego auta przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą? Czy taki związek nadal będzie wiarygodny?

Samochód jest niezbędnym narzędziem pracy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej. Pozyskał więc do swojej działalności samochód w oparciu o umowę leasingu operacyjnego i koszty tego leasingowania rozlicza w księdze przychodów i rozchodów. Przedsiębiorca chciałby pozyskać do firmy drugie auto, również drogą finansowania na mocy leasingu operacyjnego. Oba auta służyć mu będą zamiennie do podróży służbowych, dojazdów do chorych, wyjazdów na konferencje branżowe. Co najważniejsze, ze względu na specyfikę działalności, m.in. nagłe wezwania do chorego, takie zabezpieczenie w postaci samochodu zastępczego, uzasadnia konieczność poniesienia kosztu jego pozyskania.

Lekarz wystąpił do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy będzie mógł w ramach swojej jednoosobowej działalności zaliczać do kosztów uzyskania przychodów opłaty leasingowe i koszty eksploatacyjne tego drugiego auta. Stał na stanowisku, że odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca. Nie tylko z uwagi na ww. uzasadnienie potrzeby jego posiadania w swojej działalności, ale również dlatego, że wydatki ponoszone na drugi samochód w firmie nie zostały ujęte w katalogu wydatków artykułu 23 ustawy o PIT, wyłączonych z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu. Przepisy tej ustawy nie wskazują na żadne ograniczenia co do ilości samochodów możliwych do ujmowania w kosztach prowadzonej jednoosobowej firmy.

Jak wskazał wnioskodawca, przepisy prawa podatkowego nie ingerują w to, ile i jakie składniki majątku może posiadać przedsiębiorca w swojej działalności. To on bowiem decyduje, jakie ruchomości lub nieruchomości są mu niezbędne do wykonywania tej działalności. Zatem w niniejszej sprawie nie ma znaczenia, że drugi samochód nabywa przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, bo liczy się tylko to, czy w rzeczywistości samochód ten będzie w tej działalności wykorzystywać.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w wydanej 24 czerwca interpretacji indywidualnej uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe. Podkreślając, że to na podatniku spoczywać będzie ciężar wykazania związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy użytkowaniem drugiego auta a osiągniętym przychodem, przyznał, że:

„Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym także samochodów osobowych oraz ilości zakupionych środków transportu. Warunkiem koniecznym dla uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku, w tym przypadku samochodu osobowego, za koszt uzyskania przychodu jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności” (sygn. 0115-KDIT3.4011.49.2020.3.AWO).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: