Spółka przedterminowo rozwiązała ze zleceniobiorcą umowę o świadczenie usług, wypłacając mu przy tym wynagrodzenie za okres wypowiedzenia oraz premie uznaniowe.

Jednym ze sposobów na rozkręcenie własnego biznesu jest pozyskanie krajowych czy europejskich funduszy na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Można dzięki

Użytkowanie samochodu w firmie, to w dzisiejszych czasach standard. Koszty jego nabycia, leasingowania, najmu, czy eksploatacji, przedsiębiorca może zaliczać do

Przedsiębiorca, który przeprowadził się do innej miejscowości i tam wynajął mieszkanie, celem świadczenia swoich usług na rzecz kontrahenta, może zaliczyć