Polskie rezerwy złota, po ostatnich zakupach NBP, to już 243,5 tony. Królewski metal, mimo niewielkich spadków w ubiegłym tygodniu, w dalszym ciągu wyraźnie kontynuuje

17 maja 2022 r. Komisja Europejska rozpoczęła niezapowiedziane inspekcje w siedzibach firm działających w sektorze mody w kilku państwach członkowskich w ramach działań ochrony

17 maja Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki szybkiego szacunku produktu krajowego brutto za I. kwartał 2022 roku. PKB niewyrównany sezonowo zwiększył się realnie o

Straż Graniczna wykonuje zadania przede wszystkim związane z ochroną granic kraju. Jej funkcjonariusze posiadają uprawnienia do kontroli ruchu drogowego i ścigania wykroczeń, głównie jeśli