Szersze uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej do karania kierowców

Szersze uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej do karania kierowców

Szersze uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej do karania kierowców

Straż Graniczna wykonuje zadania przede wszystkim związane z ochroną granic kraju. Jej funkcjonariusze posiadają uprawnienia do kontroli ruchu drogowego i ścigania wykroczeń, głównie jeśli pozostają w związku z przekroczeniem granicy państwowej. W większości przypadków, chcąc nałożyć na kierowcę grzywnę w drodze mandatu muszą więc wzywać policjantów. W czwartek 11 maja 2022 r. pojawił się projekt nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej szerszych uprawnień do wypisywania kierowcom mandatów.

Opublikowany 11 maja projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr z wykazu legislacyjnego 844) przewiduje rozszerzenie katalogu wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli nakładać grzywny w drodze mandatu karnego o wykroczenia z:

1) art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń – spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności,

2) art. 86b § 1 i 2 – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i inne zachowania naruszające prawa osób pieszych,

3) art. 92b – naruszenie zakazu wyprzedzania,

4) art. 96a § 1 i 2 – nieuprawnione oznakowanie pojazdu jako uprzywilejowanego,

5) art. 97a – niedozwolone objeżdżanie zapór na przejazdach kolejowych i wjeżdżanie na przejazdy kolejowe.

W uzasadnieniu projektu MSWiA tłumaczy, że dziś w praktyce funkcjonariusze SG nie mogą nałożyć na sprawcę wykroczenia drogowego grzywny w drodze mandatu karnego, ze względu na brak uprawnień. Dlatego zmuszeni są zwracać się w tej kwestii o pomoc do funkcjonariuszy Policji. Poza tym, gdy sprawcą wykroczenia jest cudzoziemiec, a policjanci nie mogą się stawić, co oznacza, że nie można zakończyć sprawy w trybie mandatowym, wówczas funkcjonariusze SG zmuszeni są przeprowadzić procedurę zatrzymania go i doprowadzenia do sądu. Projektowana zmiana przepisów ma usunąć te trudności.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: