Wyniki PKB w I. kwartale 2022 roku

Wyniki PKB w I. kwartale 2022 roku

Wyniki PKB w I. kwartale 2022 roku

17 maja Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki szybkiego szacunku produktu krajowego brutto za I. kwartał 2022 roku. PKB niewyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 8,5 proc. w porównaniu rok do roku wobec spadku o 0,6 proc. w analogicznym okresie 2021 roku.

Jak podaje GUS, w I. kw. 2022 roku PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 9,1 proc. (niewyrównany sezonowo, czyli w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego, wzrósł realnie o 8,5 proc.). Dane te mogą ulec zmianie, bo regularny szacunek za I. kw. 2022 roku zostanie opublikowany 31 maja.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: