17 maja Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki szybkiego szacunku produktu krajowego brutto za I. kwartał 2022 roku. PKB niewyrównany sezonowo

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane na temat rejestracji i upadłości firm. W III kwartale 2021 roku odnotowano 85 198

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 10 listopada opublikował komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. (M.P. 2021, poz.

19 października 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2021