Średnia krajowa w trzecim kwartale 2021 r.

Średnia krajowa w trzecim kwartale 2021 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 10 listopada opublikował komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. (M.P. 2021, poz. 1044).

Jak wynika z komunikatu Prezesa GUS, przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale
2021 r. wyniosło 5657,30 zł brutto. Oznacza to wzrost w porównaniu do drugiego kwartału 2021 r., gdy wyniosło ono 5504,52 zł brutto, ale spadek w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku, gdy wynosiło 5681,56 zł brutto.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: