Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 10 listopada opublikował komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. (M.P. 2021, poz.

Jeszcze nigdy zarobki Polaków nie był tak wysokie. Gdyby wierzyć w dane GUS średnia pensja Polaka w grudniu 2018 wynosiła

Grudniowe dane na temat przemysłu i budownictwa okazały się rozczarowujące, wskazując na spowolnienie. Jednocześnie utrzymała się dość wysoka dynamika płac.Tylko o