Mimo iż zawsze istotna jest przemyślana strategia inwestycyjna i równowaga zysku i ryzyka, w trudnych pod względem gospodarczym czasach szczególnie ważne jest zabezpieczenie inwestycji i dokonywanie rozsądnych wyborów. Dogłębnie analizujemy informacje ekonomiczne i szukamy pozytywnych stron niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych. Ocena sytuacji na rynku  Jednym z

Styczeń przyniósł uspokojenie nastrojów na rynkach akcji i umiarkowane wzrosty indeksów. Dla inwestorów była to miła odmiana po silnych grudniowych spadkach, w szczególności jeśli spojrzymy na rynki zagraniczne. Poznaliśmy szereg interesujących danych gospodarczych, które nie dają jednak optymistycznego obrazu na przyszłość. Obraz był jednak niepełny, bo

Sytuacja rynkowa Na amerykańskiej giełdzie duże wzrosty po ponownym zapewnieniu przez szefa FED J. Powella o cierpliwości w kwestii polityki monetarnej. Rynek usłyszał także, że czynniki determinujące ponoszenie stóp procentowych uległy osłabieniu. Kolejne decyzje w tej kwestii będą zależały od danych makroekonomicznych dla US. Stopa pozostała