Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 10 listopada opublikował komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. (M.P. 2021, poz.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt. panującego w gospodarce krajowej klimatu gospodarczego. Badanie przeprowadzono wśród przedsiębiorców w dniach od 1

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował 19 kwietnia 2021 r. w Monitorze Polskim komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i

Główny Urząd Statystyczny sporządził opracowanie na temat uwarunkowań społeczno-gospodarczych w kraju w lutym. Przedstawia ono obraz rynku pracy, uwarunkowań cenowych,