Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2021 r.

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2021 r.

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt. panującego w gospodarce krajowej klimatu gospodarczego. Badanie przeprowadzono wśród przedsiębiorców w dniach od 1 do 10 kwietnia tego roku.

W większości objętych badaniem obszarów gospodarki przedsiębiorcy deklarują poprawę sytuacji gospodarczej w porównaniu do marca b.r. Najkorzystniej oceniają ją firmy z sektora „informacja i komunikacja”, a w najbardziej pesymistycznie z sektora „zakwaterowanie i gastronomia”.

Według ankietowanych przez GUS przedsiębiorców, najlepiej ogólny klimat koniunktury gospodarczej ocenili w kwietniu przedstawiciele branży „informacja i komunikacja”, gdzie wartość wskaźnika tego klimatu wyniósł + 11,7. Na drugim miejscu pod tym względem jest branża „handel hurtowy” – z wartością wskaźnika + 1,3. W pozostałych gałęziach gospodarki przedsiębiorcy wyrażają już tylko negatywną ocenę ogólnego klimatu koniunktury:

a) transport i gospodarka magazynowa (wartość wskaźnika – 0,8);

b) przetwórstwo przemysłowe (- 4,0);

c) handel detaliczny (- 8,3);

d) budownictwo (- 13,7);

e) zakwaterowanie i gastronomia (-39,2).

Źródło danych GUS

Oceń ten artykuł: