W czwartek 16 września Grupa Banku Światowego poinformowała, że nie będzie więcej publikować raportu „Doing Business”, będącego flagową publikacją GBŚ.

Około 87% z 540 miliardów dolarów całkowitego rocznego wsparcia rządowego udzielanego na całym świecie producentom rolnym obejmuje środki, które zniekształcają

W środę 18 sierpnia Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat wysokości zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstwa w lipcu

W ostatnim roku bezprecedensowego wstrząsu spowodowanego pandemią koronawirusa COVID-19, około 275 milionów ludzi na całym świecie zażywało narkotyki, co oznacza