Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 r.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 r.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 r.

W środę 18 sierpnia Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat wysokości zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstwa w lipcu 2021 roku.

W lipcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,8 procenta w porównaniu do lipca ubiegłego roku i wyniosło 6 361 700, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,7 procenta w porównaniu rok do roku i wyniosło 5851,87 zł brutto. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostało na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu 2021 r. W dwóch poprzednich miesiącach zaobserwowano natomiast wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,3 procenta zarówno w czerwcu 2021 r. względem maja 2021 r., jak i w maju 2021 r. względem kwietnia 2021 r.

W przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, w lipcu 2021 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano minimalny wzrost o 0,9 procenta. Spowodowane było to m.in. dalszymi wypłatami premii kwartalnych, jubileuszowych, motywacyjnych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń). W skali roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,7 procenta.

Dane odnoszące się do sektora przedsiębiorstw dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 9 osób.

Źródło danych: GUS

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: