27 kwietnia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił w Monitorze Polskim wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami

Dzięki interwencjom państw na masową skalę liczba niewypłacalności na świecie spadła w 2020 r. (-12%) i trend ten utrzyma

System ochrony przedsiębiorstw UE przed przywozem po cenach dumpingowych i przywozem subsydiowanym nadal dobrze funkcjonował w 2020 r. dzięki solidnym

W środę 18 sierpnia Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat wysokości zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstwa w lipcu