System ochrony unijnych przedsiębiorców przed nielegalnymi praktykami handlowymi

System ochrony unijnych przedsiębiorców przed nielegalnymi praktykami handlowymi

System ochrony unijnych przedsiębiorców przed nielegalnymi praktykami handlowymi

System ochrony przedsiębiorstw UE przed przywozem po cenach dumpingowych i przywozem subsydiowanym nadal dobrze funkcjonował w 2020 r. dzięki solidnym i innowacyjnym środkom UE w zakresie stosowania instrumentów ochrony handlu, pomimo praktycznych trudności spowodowanych pandemią COVID-19 – wynika z 39. sprawozdania rocznego w sprawie działań Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony handlu.

Jak poinformowała w poniedziałek 30 sierpnia Komisja Europejska, do końca 2020 r. w Unii Europejskiej obowiązywało 150 środków ochrony handlu, co odpowiada poziomowi z poprzednich lat, przy czym liczba środków wprowadzonych pod koniec 2020 r. wzrosła. Największa liczba unijnych środków ochrony handlu dotyczy importu z Chin (99 środków), Rosji (9 środków), Indii (7 środków) i USA (6 środków).

Z kolei liczba obowiązujących środków ochrony handlu stosowanych przez kraje trzecie, które mają wpływ na eksporterów z UE, osiągnęła najwyższy poziom od czasu rozpoczęcia przez Komisję Europejską monitorowania tej działalności. Stwierdzono wprowadzenie przez kraje trzecie 178 takich środków. Ponadto Komisja po raz pierwszy zajęła się nowym rodzajem dotacji przyznawanych przez państwa trzecie w formie transgranicznego wsparcia finansowego, co stanowiło poważne wyzwanie konkurencyjne dla przedsiębiorstw z UE.

Valdis Dombrovskis, unijny komisarz ds. handlu powiedział: „Unia potrzebuje skutecznych narzędzi, aby bronić się w obliczu nieuczciwych praktyk handlowych. Jest to kluczowy filar naszej nowej strategii na rzecz otwartej, zrównoważonej i asertywnej polityki handlowej. Nadal skutecznie korzystaliśmy z naszych instrumentów ochrony handlu podczas pandemii COVID-19, aby poprawić ich monitorowanie i egzekwowanie, a także przyjrzeliśmy się nowym sposobom zapewniania subsydiów przez kraje trzecie. Nie będziemy tolerować nadużywania instrumentów ochrony handlu przez naszych partnerów handlowych i nadal będziemy wspierać naszych eksporterów zaangażowanych w takie przypadki. Istotne jest, aby nasze przedsiębiorstwa i ich pracownicy mogli nadal polegać na silnych instrumentach ochrony handlu, które chronią ich przed nieuczciwymi praktykami”.

To część nowej strategii handlowej Komisji Europejskiej, w której UE przyjmuje bardziej zdecydowane stanowisko w celu obrony swoich interesów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portali Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: