Komisja Europejska ulgi w CIT w ramach finansowania kapitałowego

Komisja Europejska ulgi w CIT w ramach finansowania kapitałowego

Komisja Europejska ulgi w CIT w ramach finansowania kapitałowego

KE chce ograniczyć faworyzowanie finansowania dłużnego w działalności przedsiębiorstw. Ma temu służyć wsparcie firm w postaci ulgi pozwalającej na traktowanie w rozliczeniach podatkowych finansowania kapitałowego na równi z dłużnym. A więc od podstawy opodatkowania przedsiębiorstwa będzie można odliczyć wzrost kapitału własnego w roku podatkowym.

Komisja Europejska stwierdza, że obecne uregulowania podatkowe promują zadłużanie się przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im odliczania od swojego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek z tytułu finansowania dłużnego. Firmy nie mają jednak możliwości odpisów kosztów związanych z finansowaniem kapitałowym, co może zachęcać je do kumulowania długu zamiast zwiększania kapitału własnego, którego wzrost pociąga za sobą wzrost opodatkowania CIT. Całkowite zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych w Unii Europejskiej wyniosło w 2020 r. blisko 14,9 bln euro, co stanowiło 111% PKB.

Wiceprzewodniczący KE ds. gospodarki służącej ludziom Valdis Dombrovskis powiedział: „Europejskie przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość wyboru źródła finansowania, które jest najlepsze dla ich wzrostu i modelu biznesowego. Dzięki temu, że nowy kapitał własny będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania, tak jak obecnie odsetki od finansowania dłużnego, wniosek ograniczy motywację do zaciągania kolejnych pożyczek – przedsiębiorstwa będą mogły podejmować decyzje o finansowaniu wyłącznie w oparciu o względy komercyjne. W ramach działań UE w celu zapewnienia sprawiedliwego i skutecznego systemu podatkowego zwiększy się dostępność finansowania dla unijnych przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Przyczyni się to do stworzenia prawdziwie jednolitego rynku kapitałowego. Ma to duże znaczenie w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej, wymagających nowych inwestycji w innowacyjne technologie, które będą mogły być finansowane ze zwiększenia kapitału własnego”.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: