Nowe unijne procedury kontroli fuzji przedsiębiorstw

Nowe unijne procedury kontroli fuzji przedsiębiorstw

Nowe unijne procedury kontroli fuzji przedsiębiorstw

W piątek 6 maja Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne celem zmiany regulacji dotyczących kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Komisja Europejska sprawuje kontrolę nad fuzjami firm w celu zapobiegania działaniom monopolistycznym zakłócającym równowagę na wolnym rynku. Teraz przystępuje do odświeżenia unijnych regulacji dotyczących kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jak zapowiedziała odpowiedzialna za politykę konkurencji wiceprzewodnicząca wykonawcza KE Margrethe Vestager Komisja dąży do zmniejszenia obciążeń administracyjnych towarzyszących kontroli łączenia przedsiębiorstw, co jednocześnie pozwoli unijnym urzędnikom skoncentrować się na fuzjach wymagających szczegółowego zbadania.

Proponowane zmiany przepisów obejmują:

1) rozszerzenie i doprecyzowanie kategorii spraw, które mogą być rozpatrywane w ramach procedury uproszczonej;

2) doprecyzowanie zabezpieczeń, by procedura uproszczona nie miała zastosowania do przypadków wymagających bardziej szczegółowego zbadania;

3) zapewnienie skutecznego i proporcjonalnego gromadzenia informacji poprzez wprowadzenie nowego formularza zgłoszenia dla spraw kwalifikujących się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej;

4) usprawnienie kontroli spraw rozpatrywanych w ramach zwykłej procedury poprzez ograniczenie i doprecyzowanie wymogów informacyjnych;

5) wprowadzenie zgłoszeń elektronicznych oraz umożliwienie stronom składania części dokumentów drogą elektroniczną.

Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać Komisji swoje uwagi w ramach konsultacji publicznych do 3 czerwca 2022 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: