Unijne wsparcie dla 9 państw, w tym Polski, w przyjęciu osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Unijne wsparcie dla 9 państw, w tym Polski, w przyjęciu osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Unijne wsparcie dla 9 państw, w tym Polski, w przyjęciu osób uciekających przed wojną w Ukrainie

We wtorek 17 maja 2022 roku Komisja Europejska zaoferowała pomoc dziewięciu państwom członkowskim w przyjęciu osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Państwa członkowskie, które złożyły wniosek o wsparcie, otrzymają je w ciągu najbliższych miesięcy. Są to: Polska, Belgia, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Włochy, Rumunia i Słowacja.

Komisarz ds. Spójności i Reform, Elisa Ferreira, powiedziała: „Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała bezprecedensowy kryzys humanitarny. Naszym obowiązkiem jest pomoc tym, którzy uciekają przed wojną i szukają bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Oznacza to zapewnienie im dostępu do mieszkań, edukacji, opieki zdrowotnej i miejsc pracy. Za pomocą Instrumentu Wsparcia Technicznego Komisja Europejska wspiera państwa członkowskie, aby mogły to zrobić sprawnie i szybko”.

Specjalistyczna wiedza jest dostarczana w ramach instrumentu wsparcia technicznego (TSI), którym zarządza Komisja Europejska. Pomoże ona państwom członkowskim w absorpcji funduszy UE na cele związane z przyjmowaniem i integracją uchodźców, a także we wdrażaniu dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, w ułatwianiu uznawania kwalifikacji i dyplomów ukraińskich uchodźców w celu ułatwienia im wejścia na rynek pracy w UE, w dostosowywaniu programów nauczania do potrzeb ukraińskich uczniów oraz w usprawnianiu koordynacji międzyresortowej.

W dniu 21 marca 2022 roku, w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę, Komisja wystosowała specjalny apel, aby wesprzeć państwa członkowskie w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy oraz w stopniowym zmniejszaniu ich zależności od paliw kopalnych z Rosji. Wnioski w tych sprawach złożone przez państwa członkowskie zostały już ocenione i zatwierdzone przez Komisję.

W ramach TSI 2022 Komisja pomaga już Chorwacji, Danii, Finlandii, Grecji, Włochom, Holandii i Portugalii w ramach sztandarowych projektów wsparcia „Integracja obywateli państw trzecich w państwach członkowskich UE”. Projekty te zwiększają zdolność administracji krajowych do świadczenia skutecznych usług integracyjnych, a także pomagają zatrzymać talenty i ułatwiają obywatelom państw trzecich dostęp do rynku pracy.

Wsparcie w ramach TSI stanowi uzupełnienie prac agencji UE, a w szczególności Europejskiej Agencji Azylu (EUAA), która działa na Malcie, we Włoszech, w Grecji, Hiszpanii, na Cyprze, w Rumunii, Belgii, na Łotwie i Litwie, a wkrótce także w Czechach i Holandii.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: