W piątek 6 maja Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne celem zmiany regulacji dotyczących kontroli łączenia przedsiębiorstw.

WARSZAWA, 14 października, 2021 – Realizowane z sukcesem transakcje w sektorze living skłoniły Colliers, międzynarodową firmę doradczą oferującą usługi w

Jednym ze sposobów na rozkręcenie własnego biznesu jest pozyskanie krajowych czy europejskich funduszy na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Można dzięki

 Deficyt w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Chinami to przepaść. Obecnie więcej towarów i usług wysyłamy do Rumuni niż do