Sprzedaż działek, domów i mieszkań w IV kwartale będzie na wysokim poziomie i ma potencjał dalszego rozwoju. Sytuacja wciąż najgorzej wygląda natomiast na rynku lokali komercyjnych - wynika z pierwszego w Polsce badania nastrojów pośredników, przeprowadzonego przez portal Nieruchomosci-online.pl. Premiera Indeksu Nastrojów Pośredników w Obrocie

WARSZAWA, 27 października 2021 – Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stają się kluczowym elementem strategii biznesowej firm. Także właściciele i zarządcy obiektów handlowych wdrażają i promują ekologiczne rozwiązania, które zgodnie z międzynarodowymi wymogami, takimi jak m.in. GRESB, mają na celu optymalizację zużycia energii oraz wody,

Przedstawiciele Rezerwy Federalnej wchodzą w okres blackout-u przed posiedzeniem, które będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu, dlatego też rynek będzie się musiał skupić na danych gospodarczych, które do tego czasu zostaną opublikowane. Decyzja o ograniczeniu skupu jest już w dużej mierze w cenie, zatem dolar

W wykazie prac legislacyjnych pojawił się 26 października projekt rozporządzenia, mocą którego do obowiązującego wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zostanie dodane kolejne urządzenie, którego nabycie będzie uprawniać do skorzystania z ulgi w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.