GUS podał wartość PKB na 1 mieszkańca w poszczególnych obszarach Polski za lata 2017 – 2019

GUS podał wartość PKB na 1 mieszkańca w poszczególnych obszarach Polski za lata 2017 – 2019

GUS podał wartość PKB na 1 mieszkańca w poszczególnych obszarach Polski za lata 2017 – 2019

Na podstawie delegacji art. 6 ust. 1 ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: makroregionów, regionów i podregionów, i ogłasza je w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim w terminie do dnia 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat. Najnowsza publikacja Prezesa GUS pochodzi z 28 października 2021 r. i obrazuje wartość PKB przypadającą na jednego mieszkańca Polski w latach 2017 – 2019.

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Prezesa GUS, szacunkowa wartość PKB brutto na jednego mieszkańca w latach 2017 – 2019 wynosi (wg cen bieżących, w PLN):

 1. Na poziomie makroregionów:

POLSKA ………………………… .. 55586

 1. a) Centralny ……………………… 47889
 2. b) Południowo-zachodni …….. 56747
 3. c) Południowy ……………………. 54650
 4. d) Północno-zachodni ……… …. 54030
 5. e) Północny ………………………… 46889
 6. f) Województwo mazowieckie 89432
 7. g) Wschodni ……………………….. 38903

 

 1. Na poziomie regionów:

POLSKA …………………………. 55586

 1. a) Centralny

Regiony:

łódzkie …………………………….. 51931

świętokrzyskie ………………….. 39861

 1. b) Południowo-zachodni

Regiony:

dolnośląskie ………………………. 61063

opolskie ……………………………. 44072

 1. c) Południowy

Regiony:

małopolskie ………………………. 50955

śląskie ……………………………… 57414

 1. d) Północno-zachodni

Regiony:

lubuskie …………………………… 45576

wielkopolskie …………………… 60301

zachodniopomorskie ………… 46213

 1. e) Północny

Regiony:

kujawsko-pomorskie …………… 44767

pomorskie ………………………… 53963

warmińsko-mazurskie …………. 38453

 1. f) Województwo mazowieckie

Regiony:

mazowiecki regionalny ………… 47492

warszawski stołeczny ………….. 121772

 1. g) Wschodni

Regiony:

lubelskie …………………………… 38037

podkarpackie …………………….. 39143

podlaskie ………………………….. 40024

 

III. Na poziomie podregionów:

POLSKA ………………………… 55586

1) Dolnośląskie

– Podregiony:

jeleniogórski …………………….. 42858

legnicko-głogowski ……………. 71341

wałbrzyski ……………………….. 40129

wrocławski ………………………. 56749

 1. Wrocław ……………………… 95278

2) Kujawsko-pomorskie

– Podregiony:

bydgosko-toruński ……………… 56453

grudziądzki ………………………. 37461

inowrocławski …………………… 36127

świecki ……………………………. 44533

włocławski ………………………. 36330

3) Lubelskie

– Podregiony:

bialski …………………………….. 33198

chełmsko-zamojski …………….. 29038

lubelski …………………………… 50829

puławski ………………………….. 33841

4) Lubuskie

– Podregiony:

gorzowski ………………………… 44943

zielonogórski ……………………. 45963

5) Łódzkie

– Podregiony:

łódzki ……………………………… 46013

 1. Łódź …………………………… 70979

piotrkowski ………………………. 51932

sieradzki ………………………….. 37795

skierniewicki ……………………. 39540

6) Małopolskie

– Podregiony:

krakowski ………………………… 42897

 1. Kraków ……………………….. 94002

nowosądecki …………………….. 35118

nowotarski ……………………….. 32242

oświęcimski ……………………… 41708

tarnowski …………………………. 35333

7) Mazowiecki regionalny

– Podregiony:

ciechanowski ……………………. 41853

ostrołęcki …………………………. 40976

płocki ……………………………… 85199

radomski …………………………. 38183

siedlecki ………………………….. 42184

żyrardowski ……………………… 47344

8) Opolskie

– Podregiony:

nyski ………………………………. 33248

opolski ……………………………. 50604

9) Podkarpackie

– Podregiony:

krośnieński ………………………. 32283

przemyski ………………………… 28908

rzeszowski ……………………….. 48907

tarnobrzeski ……………………… 40867

10) Podlaskie

– Podregiony:

białostocki ……………………….. 45782

łomżyński ………………………… 36421

suwalski ………………………….. 34442

11) Pomorskie

– Podregiony:

chojnicki …………………………. 35729

gdański ……………………………. 40470

słupski …………………………….. 41679

starogardzki ……………………… 41909

trójmiejski ……………………….. 82518

12) Śląskie

– Podregiony:

bielski …………………………….. 57329

bytomski …………………………. 40655

częstochowski …………………… 48265

gliwicki …………………………… 66337

katowicki …………………………. 74588

rybnicki …………………………… 49226

sosnowiecki ……………………… 51963

tyski ……………………………….. 68130

13) Świętokrzyskie

– Podregiony:

kielecki …………………………… 43485

sandomiersko-jędrzejowski ….. 34096

14) Warmińsko-mazurskie

– Podregiony:

elbląski ……………………………. 37056

ełcki ……………………………….. 31308

olsztyński ………………………… 43011

15) Warszawski stołeczny

– Podregiony:

 1. st. Warszawa ………………… 164525

warszawski wschodni ………….. 46130

warszawski zachodni ………….. 78576

16) Wielkopolskie

– Podregiony:

kaliski ……………………………… 49727

koniński …………………………… 43346

leszczyński ……………………….. 49673

pilski ……………………………….. 41539

poznański ………………………… 67492

 1. Poznań ………………………… 110833

17) Zachodniopomorskie

– Podregiony:

koszaliński ……………………….. 44982

 1. Szczecin ………………………. 65655

szczecinecko-pyrzycki ………… 32704

szczeciński ……………………….. 43073

 

Dane na temat liczby ludności prezentują stan na dzień 30 czerwca 2021 r. z uwzględnieniem informacji zebranych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

 

Źródło: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017–2019

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: