Na podstawie delegacji art. 6 ust. 1 ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego