Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportówTabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Ostatnie sesje niosą w sobie dość gwałtowne i dynamiczne zmiany nastrojów. Na wykresie dziennym FW20 naprzemienny układ wysokich świec o przeciwnych kolorach, ale w zbliżonym obszarze cenowym przypomina tzw. formację „kanapki”. Faktem jednak jest, że podwyższona zmienność, jaka zresztą towarzyszy ostatnim sesjom, częściej pojawia

Sytuacja rynkowa Na czwartkowej sesji główne indeksy za Oceanem lekko zwyżkowały. Z frontu walki z pandemią płyną kolejne mieszane informacje – Novavax opublikował informacje o 89%-owej skuteczności szczepionki w testach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii. Nieco słabszą, bo 86%-ową skuteczność wykazała w zapobieganiu brytyjskiej mutacji wirusa, niestety

Miniony rok na rynku pracy był trudny do jednoznacznej oceny. Z jednej strony dość znacząco spadły niektóre wskaźniki, takie jak przeciętne zatrudnienie. Z drugiej strony, stopa bezrobocia rejestrowanego była względnie stabilna, a przeciętne wynagrodzenie Polaków zwiększyło się. Wnioskom płynącym z badania Głównego Urzędu Statystycznego „Sytuacja