Kolejny wzrost cen towarów i usług

Kolejny wzrost cen towarów i usług

Kolejny wzrost cen towarów i usług

W poniedziałek 18 stycznia 2021 roku, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował komunikat z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2020 r. W stosunku do III kwartału 2020 r. wyniósł on 100,4, co oznacza, że nastąpił wzrost cen o 0,4 proc.

Prezes GUS ogłosił swój komunikat w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski w dniu 18 stycznia 2021 r. pod pozycją 53. Ale Główny Urząd Statystyczny przedstawił również na swojej stronie internetowej informację sygnalną dotyczącą cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. Wynika z niej, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, a więc listopada 2020 r., ceny wzrosły o 0,1 proc., a w porównaniu rok do roku – o 2,4 proc. Najbardziej w porównaniu do listopada wzrosły ceny transportu – o 2,1 proc., a spadły ceny odzieży i obuwia – o 1,5 proc.

Obroty towarowe w handlu zagranicznym w okresie od stycznia do listopada 2020 r. wyniosły:

eksport 960 800,1 mln zł (wzrost o 1,5 proc. w porównaniu rok do roku);

– import 909 789,1 mln zł (spadek o 3,3 proc. w porównaniu rod do roku).

źródło danych: GUS

Oceń ten artykuł: