W poniedziałek 18 stycznia 2021 roku, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował komunikat z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie