Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 roku

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 roku

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 roku

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w obwieszczeniu z 11 stycznia 2021 r. najnowsze wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 roku z podziałem na województwa. Największy wzrost wskaźnika, zgodnie z przewidywaniami, w porównaniu do drugiego kwartału, odnotowano w woj. mazowieckim, a największy spadek – w woj. opolskim.

 Na mocy art. 5 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741, ze zm.), Prezes GUS ogłasza w „Monitorze Polskim” wskaźniki zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości, nie później niż w terminie 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego te wskaźniki dotyczą, z podziałem na województwa.

Wskaźniki odzwierciedlają zmiany cen rynkowych lokali mieszkalnych nabywanych przez gospodarstwa domowe w badanym kwartale w stosunku do ich cen w kwartale poprzednim. Są obliczane w oparciu o dane pozyskane z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa, w porównaniu do kwartału poprzedniego, kształtowały się następująco:

– Dolnośląskie – wzrost o 1,6;

– Kujawsko-pomorskie – wzrost o 0,7;

– Lubelskie – wzrost o 2,1;

– Lubuskie – spadek o 0,3;

– Łódzkie – wzrost o 1,9;

– Małopolskie – wzrost o 0,7;

– Mazowieckie – wzrost o 3,8;

– Opolskie – spadek o 4,2;

– Podkarpackie – wzrost o 2,8;

– Podlaskie – wzrost o 2,0;

– Pomorskie – wzrost o 2,7;

– Śląskie – wzrost o 2,0;

– Świętokrzyskie – spadek o 2,2;

– Warmińsko-mazurskie – wzrost o 1,3;

– Wielkopolskie – wzrost o 1,6;

– Zachodniopomorskie – wzrost o 1,2.

źródło: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: