Główny Urząd Statystyczny w środę 15 września opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku. Jak wynika

Obawy o wyhamowanie globalnego ożywienia są katalizatorem dla rajdu obligacji, a awersja do ryzyka cofa kapitał z rynków wchodzących w

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w poniedziałek zestawienie zmian cen na rynku mieszkaniowym w I. kwartale 2021 roku. W porównaniu do

Główny Urząd Statystyczny przedstawił 14 maja wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 roku. Na przestrzeni roku ceny