Raport Rynek Akcji: 27 października 2021

Sytuacja rynkowa

Kluczowe indeksy na Wall Street zakończyły wtorkową sesję na symbolicznym plusie. Poznaliśmy wczoraj raporty 2 spółek spod akronimu FAAMG. Microsoft odnotował w III kw. wzrost przychodów o 22% r/r, przebijając również prognozy analityków, zysk na akcję wyniósł 2,27 USD wobec konsensusu 2,07 USD, zysk netto wyniósł 20,5 mld USD wobec 13,9 mld USD przed rokiem. Alphabet wypracował 28 USD zysku na akcję wobec prognozy analityków na poziomie 23,5 USD. Przychody lekko pobiły konsensus, wyniosły 65,1 mld USD wobec oczekiwań na poziomie 63,3 mld USD. Dziś do spółek o największej kapitalizacji, które opublikują wyniki należą: Thermo Fisher Scientific, Coca-Cola, McDonald’s, Sony, ServiceNow, Bristol Myers i Boeing.

Na krajowym rynku sesję na lekkim minusie zakończył indeks WIG20 i sWIG80, ale za to indeks mWIG40 odnotował 0,8%-owy wzrost – średnie spółki potrzebują jeszcze wzrostu o niewiele ponad 1%, aby ustanowić nowy historyczny szczyt notowań, przebijając ten z 2007 roku. Blue chipom najmocniej ciążyły walory Allegro (-3,7%), które systematycznie wyznacza kolejne historyczne dołki, punktem wsparcia może okazać się poziom ceny emisyjnej, czyli 43 zł. Dojście do historycznych szczytów przez indeks spółek spożywczych okazało się dobrym momentem do realizacji zysków, na wczorajszej sesji indeks przecenił się o 3,7%. W indeksie sWIG80 pod koniec sesji wyróżnił się Synektik (+14,8%), po publikacji informacji o rozpoczęciu badań pacjentów w ramach III fazy badań klinicznych kardioznacznika. Wśród pozostałych tematów znaczenia nabiera sezon raportowy także w kraju, już po wczorajszej sesji na rynek zaczęły spływać raporty za III kw. w tym: 1. Santander Bank wypracował 544 mln zł zysku netto (+18,2% wobec konsensusu i +13,3% r/r). 2. Zysk netto Alior Banku wyniósł 150 mln zł, wobec 82 mln zł w poprzednim roku, konsensus analityków zakładał zysk na poziomie 132 mln zł. Bank poinformował, że ostatnia podwyżka stóp o 40 pb powinna przełożyć się na poprawę wyniku odsetkowego w przyszły roku o 130-150 mln zł. 3. Budimex osiągnął 101 mln zł zysku netto, o 13% mniej r/r, przy przychodach na podobnym poziomie (2,3 mld zł). 4. JSW utworzy dodatkowy odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych w wysokości 52 mln zł. 5. Asseco BS zarobiło 18,8 mln zł netto wobec 15,8 mln zł przed rokiem, przebijając oczekiwania analityków, które oscylowały w granicach 15,9-16,9 mln zł. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: