Raport Rynek Akcji

Raport Rynek Akcji

Raport Rynek Akcji

Sytuacja Rynkowa

Wczorajsze notowania dla głównych krajowych indeksów przyniosły niewielkie zmiany. Dla WIG, mimo niewielkie zwyżki na w relacji do poprzedniego zamknięcia, zakres wahań nie wyszedł poza analogiczny przedział dzień wcześniej. Na wykresie dziennym indeksu pojawianie się kolejnej „szpulki” jest wyrazem osiągnięcia stanu lokalnej równowagi. Uwagę zwracają niskie obroty, które można tłumaczyć skróconym tygodniem sesyjnym, które to zjawisko z reguły nie sprzyja aktywności inwestycyjnej. W grupie największych spółek bardzo dobre nastroje utrzymują się na krajowych rafineriach. Oczywiście sprzyjają temu czynniki fundamentalne, a związane przede wszystkim z prawdopodobnym rozszerzeniem marż rafineryjnych po ostatnich zmianach cen ropy oraz paliw. Ale też w kwietniu miał być podany parytet wymiany akcji PKN i LOTOS, nad którym w czerwcu mogliby głosować akcjonariusze obu koncernów.

W bieżących komunikatach zwracamy uwagę na raport spółki CDPROJEKT informujący o przesunięciu debiutu najnowszej odsłony gry Wiedźmin na konsole kolejnej generacji, co może nie być dobrze odebrane w pierwszej reakcji, ale też jest właściwym posunięciem jeżeli faktycznie spółka potrzebuje czasu na dopracowanie produkcji. Dziś będzie publikowany raport roczny spółki.

Dziś kończy się posiedzenie EBC, nie są oczekiwane zmiany w zakresie stóp procentowych, ale też w popołudniowej konferencji prasowej powinno znaleźć się odniesienie do umacniającej się inflacji, która wg. wstępnych szacunków w marcu wyniosła aż 7,5%. Jest to kolejny rekordowy poziom od początku istnienia wspólnej waluty. Ponadto zostaną opublikowane dane o sprzedaży detalicznej w USA oraz wskaźnik nastrojów konsumentów Uniw. Michigan. Wskaźnik nastrojów zbliża się do swoich kilkudziesięcioletnich minimów. Coraz większa grupa amerykańskich spółek publikuje wyniki finansoweza I kw, dziś są zapowiadane raportu czołowych banków. /Marcin Brendota/

 

Źródło: Dom Maklerski Alior Bank

Oceń ten artykuł: