Rada Polityki Pieniężnej we wrześniu obniżyła stopy procentowe o 75 pb., tym samym od czwartku stopa referencyjna będzie wynosiła 6%.

Depozyty i kredyty w końcu maja 2023 Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane

Trwający obecnie cykl wzrostowy złota zapoczątkowany został w listopadzie ubiegłego roku. Po korekcie w lutym i na początku marca, w

Wczorajsze notowania dla głównych krajowych indeksów przyniosły niewielkie zmiany. Dla WIG, mimo niewielkie zwyżki na w relacji do poprzedniego zamknięcia,