Sytuacja rynkowa Pierwsza sesja bieżącego tygodnia na Wall Street przebiegała pod „byczym” dyktandem w ramach kontynuacji dobrych nastrojów po sympozjum w Jackson Hole. Zarówno indeks szerokiego rynku S&P 500 jak i indeks spółek technologicznych Nasdaq poprawiły swoje historyczne maksima. Słabsze informacje płyną natomiast z rynku chińskiego,

Sytuacja rynkowa Początek tygodnia przyniósł mocne wzrostowe wybicie na krajowym rynku. W grupie największych spółek zwyżkowała zdecydowana większość notowanych podmiotów, największy dodatni wpływ na indeks WIG20 miały akcje ALLEGRO, LPP oraz CYFRPLSAT. Na wykresie dziennym FW20 notowania kontynuują ruch po górnym wybiciu z blisko trzymiesięcznej konsolidacji.

Polska spółka, członek międzynarodowej grupy kapitałowej, jako zobowiązana do uiszczenia podatku u źródła z tytułu płatności dokonywanych na rzecz spółki zagranicznej wystąpiła o certyfikat jej rezydencji podatkowej. Otrzymany certyfikat posiadał datę wystawienia, potwierdzał rezydencję, ale nie określał terminu swojej ważności. Spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej

Powell w piątkowym wystąpieniu nie zaskoczył niczym nowym. Rynek usłyszał wszystko to co już wiedział, zatem przekaz był rozczarowujący. Inwestorzy oczekiwali konkretów, których zabrakło. Rynek akcyjny ponownie urósł. Dolar kolejny dzień z rzędu tracił. Rentowności amerykańskich papierów skarbowych spadły. Po tym jak niektórzy członkowie FOMC opowiadali

Większość kapitału zainwestowanego w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszym półroczu br. trafiła do Polski. Prognozy dotyczące krajowego rynku inwestycyjnego są bardzo optymistyczne     W pierwszej połowie bieżącego roku aktywność inwestorów przyniosła dużą ilość akwizycji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Przejęcia dotyczyły jednak głównie