Przejście na cyfrową dokumentację statusu COVID-19

Przejście na cyfrową dokumentację statusu COVID-19

Przejście na cyfrową dokumentację statusu COVID-19

Świadectwa szczepień nie są niczym nowym. Są to dokumenty zdrowotne, które rejestrują dokonanie szczepienia, tradycyjnie w formie papierowej karty, z kluczowymi szczegółami, takimi jak data, nazwa produktu i numer partii podanej szczepionki. W opublikowanych 27 sierpnia wytycznych, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) proponuje ustanowienie cyfrowych certyfikatów COVID-19 .

Certyfikat może być wykorzystywany w taki sam sposób, jak papierowy rejestr/karta szczepień. Stanowi informację dla pracowników służby zdrowia o stanie zaszczepienia danej osoby, dając im podstawę do zaoferowania kolejnej dawki szczepionki i/lub odpowiednich świadczeń zdrowotnych, stosownie do potrzeb. W niektórych przypadkach karty szczepień są również wykorzystywane w celu ułatwienia podróży międzynarodowych, na przykład w przypadku żółtej febry, kiedy świadectwo szczepienia może być wymagane przez niektóre kraje jako warunek wjazdu.

W przeszłości papierowe rejestry szczepień obwarowane były wieloma zagrożeniami – takimi jak: możliwość podrobienia, zgubienia lub uszkodzenia. Proponowane rozwiązania cyfrowe mają na celu sprostanie tym zagrożeniom.

Świadectwo szczepienia może być czysto cyfrowe (na przykład przechowywane w aplikacji na smartfonie lub na serwerze w chmurze) i zastępować papierową kartę lub może być cyfrowym odwzorowaniem tradycyjnego papierowego dokumentu. Powiązanie między dokumentacją papierową a cyfrową może być ustanowione za pomocą kodu kreskowego, na przykład wydrukowanego na papierowej karcie szczepień lub do niej dołączonego. Jak wskazuje WHO, certyfikat cyfrowy nie powinien bezwzględnie wymagać posiadania smartfonu lub komputera.

Wytyczne światowej Organizacji Zdrowia

WHO nie popiera wymogu przedstawienia dowodu szczepienia przeciwko COVID-19 w celu odbycia podróży. W niektórych sytuacjach jednak, w zależności od oceny ryzyka w danych krajach, informacja o szczepieniu przeciwko COVID-19 może być wykorzystana do zmniejszenia wymagań dotyczących kwarantanny lub badań po przyjeździe. Nie jest to jednak główny cel przejścia na cyfrową dokumentację statusu COVID-19.

W dniu 27 sierpnia 2021 roku WHO opublikowała wytyczne dla krajów i partnerów je wdrażających, dotyczące wymagań technicznych w zakresie wydawania cyfrowych certyfikatów szczepień przeciwko COVDI-19. Wytyczne są częścią serii planowanych dokumentów dotyczących digitalizacji certyfikatów COVID-19. Będą m.in. wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu narzędzi cyfrowych do dokumentowania statusu szczepienia przeciwko COVID-19 dla celów skutecznej opieki zdrowotnej oraz dowodu szczepienia, gdyby było ono potrzebne do innych celów. Wytyczne zostały opracowane we współpracy z multidyscyplinarną grupą ekspertów, aby zapewnić, że będą one przydatne dla rządów i partnerów wdrażających, którzy zbudowali lub obecnie tworzą systemy wydawania lub weryfikacji cyfrowych świadectw szczepień. Krajom udzielane będzie wsparcie, aby pomóc w dostosowaniu istniejących produktów do specyfikacji WHO.

Źródło: WHO

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: