Stan epidemii odwołany

Stan epidemii odwołany

Stan epidemii odwołany

Od 20 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Polski został wprowadzony stan epidemii w związku z szerzącymi się zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Minister Zdrowia 9 maja 2022 r. opublikował projekt rozporządzenia odwołujący tę epidemię.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, od poniedziałku 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze RP zostanie ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związki z zakażeniami COVID-19. Minister Zdrowia chce jednak pozostawić obowiązek szczepień przeciw koronawirusowi określonej grupie społeczeństwa:

1)  osobom wykonującym zawód medyczny oraz innym, wykonującym czynności zawodowe w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

2) osobom zatrudnionym oraz osobom realizującym usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) studentom kształcącym się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Wyżej wymienione osoby zobowiązane będą posiadać unijny certyfikat COVID-owy. Od obowiązku szczepień można się uwolnić, jeśli nie pozwala na nie stan zdrowia lub poprzez wykonanie testu antygenowego lub molekularnego w kierunku Sars-CoV-2 każdorazowo, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pacy, nauki, czynności zawodowych lub fachowych.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: