Od 20 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Polski został wprowadzony stan epidemii w związku z szerzącymi się zakażeniami

Rząd przyjął 25 maja 2020 r. projekt zmian w ustawie o finansach publicznych, które rozciągną warunki stosowania instytucji klauzuli wyjścia

Jak podaje rolniczy OPZZ, nagły brak pracowników z Ukrainy spowoduje załamanie wielu branż w naszej gospodarce i może zagrozić bezpieczeństwu