Dziś wchodzą w życie kolejne zmiany w covidowych obostrzeniach

Dziś wchodzą w życie kolejne zmiany w covidowych obostrzeniach

Dziś wchodzą w życie kolejne zmiany w covidowych obostrzeniach

W poniedziałek 28 marca 2022 r. wchodzą w życie kolejne przepisy w zakresie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. Wprowadzają m.in. czasowy zakaz podróżowania koleją na Białoruś, częściowo znoszą nakaz noszenia maseczek, a także precyzują kwestie certyfikatów covidowych i uznania za zaszczepionego przeciw temu koronawirusowi.

W czwartek 24 marca 2022 r. Minister Zdrowia poinformował o zniesieniu od 28 marca powszechnego obowiązku noszenia maseczek z pewnym wyjątkiem. Obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje nadal w podmiotach leczniczych. Ponadto minister rekomenduje dalsze noszenie maseczek w miejscach dużych skupisk ludzkich.

28 marca 2022 r. wchodzi też w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022, poz. 679), w którym doprecyzowano, że nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach, obowiązuje do 30 kwietnia 2022 r.

Jakie inne najistotniejsze postanowienia zawiera nowe rozporządzenie rządu?

1) Do 30 kwietnia 2022 r. wstrzymuje się możliwość przemieszczania pasażerów w transporcie kolejowym z przekroczeniem granicy z Białorusią;

2) Osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 jest osoba, której wystawiono ważne zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jednodawkowej albo drugiej dawki szczepionki – w przypadku szczepionek dwudawkowych, a w przypadku kolejnej dawki od dnia podania tej dawki;

3) Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest wystawiane:

– automatycznie w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym,

– na żądanie: w postaci papierowej przez podmiot dokonujący szczepienia lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej;

4) Osoby odbywające w dniu wejścia w życie rozporządzenia (a więc 28 marca) kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych są zobowiązane zakończyć ją w tych warunkach na dotychczasowych zasadach.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: