W poniedziałek 28 marca 2022 r. wchodzą w życie kolejne przepisy w zakresie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

W środę 30 września 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o wniesieniu do sądu administracyjnego skargi na decyzję sanepidu nakładającą