Małpia ospa oficjalną chorobą zakaźną w Polsce

Małpia ospa oficjalną chorobą zakaźną w Polsce

Małpia ospa oficjalną chorobą zakaźną w Polsce

W dniu 27 maja 2022 r. skierowano do ogłoszenia rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie objęcia ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej minister właściwy do spraw zdrowia może je wciągnąć na listę objętych szczególnym sposobem postępowania świadczeniodawców i osób narażonych na zakażenie lub zachorowanie. Tak właśnie stanie się z ospą małpią. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, wirus ospy małpiej został wykorzeniony na świecie wraz z ospą prawdziwą w 1980 r. Z tego względu, że małpia ospa nigdy nie występowała w Polsce, nie znajdywała się w oficjalnym, ustawowym wykazie chorób zakaźnych i zakażeń. Transmiterem tego wirusa są gryzonie występujące w lasach deszczowych krajów Afryki Zachodniej i Środkowej i generalnie, poza nielicznymi przypadkami, wirus nie wydostawał się dotychczas poza kontynent afrykański .

Obecny wzrost zachorowań przypisywany jest zaprzestaniu w 1980 r. sczepień przeciw ospie prawdziwej, które dawało również ochronę przed ospą małpią. Najwięcej przypadków zachorowań odnotowano obecnie w Hiszpanii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii, ale choroba wystąpiła już w Niemczech. Do Europy dotarł w głównej mierze wirus linii zachodnioafrykańskiej charakteryzujący się niższą śmiertelnością niż odmiana środkowoafrykańska. Rozprzestrzenia się najprawdopodobniej wskutek transmisji przez zakażoną osobę i ich liczne kontakty społeczne.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: