W dniu 27 maja 2022 r. skierowano do ogłoszenia rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie objęcia ospy małpiej oraz zakażeń wirusem

W czwartek 21 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych

Rząd ujawnił nowy projekt obostrzeń społeczno-gospodarczych związanych z epidemią koronawirusa COVID-19, które mogłyby wejść w życie jeszcze w tym roku.

W wykazie prac legislacyjnych pojawił się 26 października projekt rozporządzenia, mocą którego do obowiązującego wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i